Gourmet Coffee’s Privatlivspolitik

www.gourmetcoffee.dk
Sidst opdateret: 25.08.2023

Dit privatliv er vigtigt for os. Denne privatlivspolitik dækker, hvad vi indsamler, og hvordan vi bruger, offentliggør, overfører og opbevarer dine oplysninger.

I. Navn på ansvarlig person

Den ansvarlige person i henhold til Databeskyttelsesforordningen (GDPR) og andre national databeskyttelseslove i medlemsstaterne samt andre databeskyttelsesforordninger

Gourmet Coffee
Egholm 4
3200 Helsinge
Cvr. nr. 42167282
Tlf. 2046 9798
info@gourmetcoffee.dk

Du kan sende forespørgsler vedrørende beskyttelse af persondata, fortrolighed og sikkerhed til info@gourmetcoffee.dk

II. Generel information om indsamling og behandling af din data

1. Omfanget af behandlingen

I princippet behandler vi kun personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt for at kunne levere en velfungerende hjemmeside og vores indhold og tjenester. Behandlingen af personoplysninger finder sted regelmæssigt kun med samtykke.

En undtagelse gælder for tilfælde, hvor forudgående samtykke af faktuelle årsager ikke kan indhentes, og hvor behandlingen af data er tilladt i henhold til loven.

2. Lovgrundlag

Behandlingen af dine oplysninger er enten baseret på dit samtykke, ellers hvis behandlingen er nødvendig for at opfylde en kontrakt, som du er part i, eller for at træffe foranstaltninger på din anmodning forud for indgåelsen af en kontrakt, eller baseret på legitim interesse, jf. GDPR artikel 6(1)(a)-(b), (f).

Hvis behandlingen er baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne i punkt 1.

3. Opbevaring og sletning af dine data

I princippet opbevarer vi kun personoplysninger så længe, som det er nødvendigt for at kunne opfylde de kontraktlige eller juridiske forpligtelser, som vi har indsamlet oplysningerne til. Herefter sletter vi oplysningerne straks, medmindre vi stadig har brug for oplysningerne indtil udløbet af den lovbestemte forældelsesfrist til bevis i forbindelse med civilretlige krav eller på grund af lovbestemte forpligtelser for opbevaring.

Vi sletter eller blokerer den registreredes personoplysninger, så snart formålet med opbevaringen er opfyldt. De kan også opbevares, hvis det er fastsat af den europæiske eller nationale lovgiver i EU-forordninger, love eller bestemmelser, som vores virksomhed er underlagt (se detaljer i afsnit 3.1-3.3).

Blokering eller sletning af data finder også sted, når en opbevaringsperiode, der er foreskrevet af de nævnte standarder, udløber, medmindre der er behov for yderligere opbevaring af data for at indgå en kontrakt eller opfylde kontrakten.

3.1 Politik for dataopbevaring

Bogføring: Vi skal gemme alle regnskabsbilag jf. bogføringsloven. Det betyder, at vi gemmer fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger som navn, adresse, ydelsesbeskrivelse.

Vores hjemmel til at behandle personoplysninger til bogføringen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1 litra.

Vi opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år efter at indeværende regnskabsår er afsluttet.

3.2 Opbevaring af data med henblik på overholdelse af lovkrav

Du kan ikke kræve, at Gourmet Coffee ændrer nogle af standardopbevaringsperioderne, bortset fra årsagerne til sletning i henhold til punkt 3.3, men du kan foreslå ændringer med henblik på overholdelse af specifikke sektorlove og -regler.

III. Tilrådighedsstillelse af hjemmsiden og oprettelse af logfiler

1. Omfanget af databehandlingen

Gourmet Coffee behandler kun personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at kunne levere en velfungerende hjemmeside og vores indhold og tjenester. Behandlingen af personoplysninger finder regelmæssigt kun sted med samtykke. En undtagelse gælder for tilfælde, hvor forudgående samtykke af faktuelle årsager ikke kan indhentes, og hvor databehandlingen er tilladt i henhold til loven.
Alle de oplysninger, som vi indsamler fra dig, kan bruges til et eller flere af følgende formål:

 • For at tilpasse din oplevelse (oplysningerne vil hjælpe Gourmet Coffee med at reagere bedre på dine individuelle behov).
 • For at forbedre vores hjemmeside (Gourmet Coffee bestræber sig løbende på at forberede vores hjemmeside på baggrund af de oplysninger og den feedback, vi modtager fra dig).
 • At etablere en primær kommunikationskanal med dig.
 • For at du kan scanne din hjemmeside for trackere.
 • For at give dig mulighed for at tale med en ekspert.

2. Behandlede data

2.1 Hver gang vores hjemmeside tilgås, indsamler vores system automatisk data og oplysninger fra den kaldende computers computersystem. Det drejer sig f.eks. om oplysninger som:

 • Oplysninger om typen og versionen af din internetbrowser.
 •  Operativsystemet på din computer eller smartphone.
 • Din internetudbyder.
 • Din IP-adresse.
 • Dato og klokkeslæt for din adgang.
 • Geografisk placering.
 • Hjemmesider, hvorfra du om til os.
 • Hjemmesider, som du besøger fra vores websted;

Vi indsamler sådanne tekniske oplysninger i såkaldte ”logfiler”, så du kan få vist vores websted korrekt, og så vi kan identificere årsagerne til eventuelle tekniske problemer, til teknisk optimering af vores hjemmesider og med henblik på sikkerheden af vores computersystemer og netværk. Til disse formål er lovgrundlaget legitim interesse for behandlingen af data i henhold til GDPR artikel 6(1)(f).

Data slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for formålet med indsamlingen af dem. Typisk vil disse tekniske oplysninger blive slettet eller gjort uigenkendelige senest efter syv dage. Indsamlingen af data til levering af webstedet og opbevaring af data i logfiler er nødvendig for driften af webstedet.

IV. Kontaktforespørgsler om produktinformation eller andre spørgsmål

1. Beskrivelse og omfang af databehandlingen

På vores hjemmeside kan du kontakte os via forskellige muligheder: f.eks. anmode om et tilbud, anmode om produktinformation, anmode om vejledninger, kontaktformular, og vores chatfunktion. Hvis du benytter dig af disse muligheder, overføres og gemmes de data, der er indtastet i inputfelter, til os. Ud over de specifikke input makro data, indsamles og gemmes IP-adressen samt dato og klokkeslæt for anmodningen.

Alternativt er det muligt at kontakte os via e-mail. I dette tilfælde vil dine personlige oplysninger, der overføres via e-mail, blive gemt.
I denne forbindelse vil der ikke blive videregivet oplysninger til tredjeparter, medmindre det er nødvendigt for behandlingen af forespørgslen (f.eks. til levering af varer). Under alle omstændigheder vil oplysningerne udelukkende blive anvendt til behandling af samtalen, medmindre andet er aftalt.

2. Lovgrundlag for behandling

Lovgrundlaget for behandlingen af oplysningerne er generelt brugerens samtykke, GDPR artikel 6(1)(a).

3. Formålet med databehandlingen

Behandlingen af personoplysninger fra inputfeltet sker udelukkende med henblik på behandling af din anmodning.

4. Opbevaringens varighed

Hvis du har bestilt en demo, anmodet om produktinformation eller et tilbud, forbeholder vi os ret til at gemme dataene i to år for at måle rentabiliteten af vores salg og markedsføring. Ellers sletter vi dataene, så snart de ikke længere er nødvendige for at nå formålet med indsamlingen. For de personlige data, der er indtastet i kontaktformularen og de data, der er sendt pr. e-mail, er dette tilfældet, når den pågældende samtale med dig er afsluttet. Samtalen er afsluttet, når det kan udledes af omstændighederne, at de relevante fakta er blevet endeligt afklaret.

5. Tilbagekaldelse af samtykke og mulighed for fjernelse

Du har til enhver tid mulighed for at tilbagekalde dit samtykke til behandlingen af personoplysningerne. Hvis du kontakter os via e-mail, kan du til enhver tid gøre indsigelse mod opbevaring af dine personoplysninger. I et sådant tilfælde kan samtalen ikke fortsætte. Alle personoplysninger, der er gemt i forbindelse med kontakten, vil i dette tilfælde blive slettet.

V. Nyhedsbrev

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, vil de data, der indtastes i inputfeltet, også blive gemt for at kunne levere nyhedsbrevet.
Lovgrundlaget for denne behandling er GDPR artikel 6(1)(a). Din e-mailadresse, tidspunktet for tilmelding og den IP-adresse, der blev anvendt til tilmelding, vil blive opbevaret, så længe du abonnerer på vores nyhedsbrev.

Denne tjeneste leveres ved hjælp af en dobbelt opt-in. Du vil således modtage en e-mail med et link, hvormed du kan bekræfte, at du er indehaver af e-mailadressen og ønsker at blive underrettet via vores e-mail-tjeneste. Du kan til enhver tid afmelde dig denne tjeneste ved at afmelde dig via det link, der findes i hvert nyhedsbrev.

Du vil blive informeret af Gourmet Coffee om relevante ændringer vedrørende Tjenesten, såsom implementering af yderligere funktioner, via e-mail, hvis du abonnerer på Gourmet Coffee’s nyhedsbrev.

Eventuelt vil dit fornavn, efternavn, firmanavn og det land, du befinder dig i, blive behandlet for at kunne sende dig personligt tilpassede nyhedsbreve.

VI. Du bliver kunde eller partner hos Gourmet Coffee

1. Omfanget af databehandlingen

Du kan blive kunde eller partner hos Gourmet Coffee. Alle de oplysninger, som vi indsamler fra dig, kan bruges til et eller flere af følgende formål:

 • For at identificere dig som kontraherende part.
 • For at etablere en primær kommunikationskanal med dig.
 • For at gøre det muligt for Gourmet Coffee at udstede gyldige momsfakturaer og behandle transaktioner (dine oplysninger vil ikke blive solgt, udvekslet, overført eller givet til nogen anden virksomhed af nogen som helst grund uden dit samtykke, bortset fra med det udtrykkelige formål at levere den ønskede tjeneste).
 • Til at sende periodiske e-mails [den e-mailadresse, du angiver til ordrebehandling, kan bruges til at sende dig oplysninger og opdateringer vedrørende din ordre, ud over at modtage lejlighedsvise virksomhedsnyheder (hvis accepteret), opdateringer, relaterede produkt- eller serviceoplysninger osv.]

Hvis du på et hvilket som helst tidspunkt ønsker at afmelde dig fra at modtage fremtidige e-mails, kan du annullere din konto efter login ved at klikke på “Annuller min konto”.

2. Behandlede data

Hvis du vælger at registrere dig på vores websted og bliver Kunde eller Partner, behandles fire kategorier af data til og på vegne af dig:

Kontooplysninger

Når du opretter en konto på vores websted, afgiver en ordre, abonnerer på vores nyhedsbrev eller besvarer en undersøgelse, indsamles grundlæggende kontaktoplysninger, f.eks. e-mailadresse og navn på din kontaktperson, firmanavn, adresse, telefonnummer, momsnummer, foretrukket sprog og valuta, eventuelle købsordrenumre, eventuelle e-mailadresser på fakturamodtagere og maskerede kreditkort- eller bankkontoinformationer.

3. Lovgrundlag for behandling

Lovgrundlaget for behandlingen af oplysningerne er, hvis der foreligger samtykke, GDPR art. 6(1)(a). Ved registrering til en konto er lovgrundlaget GDPR art. 6(1)(b) til opfyldelse af en kontrakt eller gennemførelse af prækontraktlige foranstaltninger.

4. Formålet med databehandlingen

Registrering er nødvendig for at opfylde kunde- eller partneraftalen eller for at gennemføre foranstaltninger forud for kontraktindgåelse.

5. Indsigelse og mulighed for fjernelse

Du har altid mulighed for at opsige din konto. Du kan til enhver tid ændre de data, der er gemt om dig. Hvis dataene er nødvendige for at opfylde en kontrakt eller for at gennemføre foranstaltninger forud for en kontrakt, er det kun muligt at slette dataene før tid, medmindre kontraktmæssige eller juridiske forpligtelser udelukker sletning.

VII. Cookies og sporingsteknologier

Se Gourmet Coffee’s cookiedeklaration på for at få oplysninger om de cookies, vi bruger.

VIII. Mindreårige

Vores tjenester er ikke rettet mod børn under 13 år. Vi indsamler ikke bevidst oplysninger fra børn under 13 år. Hvis du ikke har nået aldersgrænsen, må du ikke bruge tjenesterne og ikke give os dine personlige oplysninger. Hvis du er forælder til et barn under aldersgrænsen, og du erfarer, at dit barn har givet Gourmet Coffee personlige oplysninger, bedes du kontakte os på info@gourmetcoffee.dk og insistere på at udøve dine rettigheder til adgang, rettelse, annullering og/eller indsigelse.

IX. Online tilstedeværelse i sociale netværk

Vi opretholder online tilstedeværelse på sociale netværk for at kommunikere der med bl.a. kunder og interesserede parter og for at give oplysninger om vores produkter og tjenester.

Brugernes oplysninger behandles normalt af de pågældende sociale netværk til markedsundersøgelser og reklameformål. På denne måde kan der oprettes brugsprofiler baseret på brugernes interesser og adfærd på hjemmesiden. Til dette formål lagres der cookies og andre identifikatorer på brugernes computere. På grundlag af disse brugerprofiler placeres der derefter f.eks. reklamer på de sociale netværk, men også på tredjepartswebsteder.

Som en del af driften af vores online-tilstedeværelse er det muligt, at vi kan få adgang til oplysninger som f.eks. statistikker om brugen af vores online- tilstedeværelse, som leveres af de sociale netværk. Disse statistikker er aggregerede og kan navnlig omfatte demografiske oplysninger og data om interaktion med vores online-tilstedeværelse og de indlæg og det indhold, der distribueres via dem. Nedenstående liste indeholder nærmere oplysninger og links til de sociale netværks data, som vi har adgang til som operatører af online- præsentationerne.

Lovgrundlaget for databehandlingen er GDPR art. 6(1)(a)-(b), for at kunne holde kontakten med og informere vores kunder og for at kunne gennemføre præ-kontraktlige foranstaltninger med fremtidige kunder og interesserede parter.

For lovgrundlaget for den databehandling, som de sociale netværk udfører på eget ansvar, henvises til databeskyttelsesoplysningerne for det respektive sociale netværk. Via nedenstående links kan du også få yderligere oplysninger om den pågældende databehandling og mulighederne for at gøre indsigelse.

Vi vil gerne påpege, at anmodninger om databeskyttelse kan gøres mest effektivt gældende over for den respektive udbyder af det sociale netværk, da kun disse udbydere har adgang til dataene og kan træffe passende foranstaltninger direkte. Nedenfor finder du en liste med oplysninger om de sociale netværk, hvor vi har en online tilstedeværelse:

Facebook (USA og Canada: Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA; alle andre lande: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland).

Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland).

Google/ YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland).

Twitter (Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Ireland).

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ireland).

Drift af LinkedIn-virksomhedssiden i fælles ansvar på grundlag af en aftale om fælles behandling af personoplysninger (såkaldt Page Insights Joint Controller Addendum).

Google my business

Vi har en såkaldt Google My Business-post. Hvis du finder os på denne måde, gør vi brug af den informationstjeneste, som Google tilbyder, og de tjenester, som Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (i det følgende benævnt “Google”) tilbyder.

Vi gør opmærksom på, at du bruger Google-webstedet og dets funktioner på eget ansvar. Dette gælder især for brugen af de sociale og interaktive funktioner (f.eks. kommentering, deling, bedømmelse, direkte beskeder). Når du besøger og interagerer med vores Google My Business-liste, indsamler Google også din IP-adresse og andre oplysninger, der er til stede på din terminalenhed, i form af såkaldte cookies.

Disse oplysninger bruges til at give os som operatør af Google My Business-listen statistiske oplysninger om brugen af Google-tjenesterne. De data, der indsamles om dig i denne forbindelse, behandles af Google og kan blive overført til lande uden for EU. Google beskriver generelt, hvilke oplysninger de modtager, og hvordan de bruges i deres privatlivspolitik. Google giver mere detaljerede oplysninger i sin politik om beskyttelse af personlige oplysninger:

 •  Google privatlivspolitik

Vi ved ikke, hvordan Google bruger dataene fra besøget til egne formål, i hvilket omfang de enkelte brugeres aktiviteter tildeles, hvor længe Google gemmer disse data, og om dataene videregives til tredjepart. Ved adgang til Googles tjenester overføres den IP- adresse, der er tildelt din terminal, til Google. Google gemmer også oplysninger om sine brugeres terminalenheder; dette kan gøre det muligt for Google at tildele IP-adresser til individuelle brugere eller brugerkonti.
Hvis du kontakter os via vores Google My Business-post eller andre Google-tjenester via direkte beskeder, kan vi ikke udelukke, at disse beskeder også kan blive læst og evalueret af Google (både af medarbejdere og automatisk). Vi fraråder derfor at give os personlige data der. I stedet bør man så tidligt som muligt vælge en anden kommunikationsform. Vi sletter samtaler senest 14 dage efter den sidste aktivitet i chatten eller umiddelbart efter skift til en anden kommunikationskanal. Brugen af denne tjeneste er underlagt Googles privatlivspolitik, som du – med brugen – allerede har accepteret.

Vi, som udbyder af vores Google My Business-post, indsamler eller behandler ikke yderligere data fra din brug af denne Google-tjeneste. Derudover bruger vi ingen Google-funktioner på vores hjemmeside.

X. Links til tredjeparter

Lejlighedsvis kan vi efter eget skøn inkludere eller tilbyde produkter eller tjenester fra tredjeparter på vores websted. Disse tredjepartswebsteder har separate uafhængige politikker om beskyttelse af personlige oplysninger. Vi har derfor intet ansvar for indholdet og aktiviteterne på disse linkede websteder. Ikke desto mindre forsøger vi at beskytte integriteten af vores websted og modtager gerne feedback om disse websteder.

XI. Modtagere af oplysninger og overførsel af oplysninger til tredjelande

1. Modtagere af data

Gourmet Coffee sælger, handler eller overfører ikke på anden måde personligt identificerbare oplysninger til eksterne parter.
Dette omfatter ikke betroede tredjeparter eller processorer, som hjælper os med at drive vores websted, drive vores forretning eller servicere dig. Sådanne betroede parter kan have adgang til personligt identificerbare oplysninger på et need-to-know-grundlag og vil være kontraktligt forpligtet til at holde dine oplysninger fortrolige.

Vi kan også frigive dine oplysninger, når vi mener, at det er hensigtsmæssigt at frigive dem for at overholde loven, håndhæve vores politikker på hjemmesiden eller beskytte vores rettigheder eller andres rettigheder, ejendom eller sikkerhed. Desuden kan ikke-personligt identificerbare oplysninger om besøgende gives til andre parter med henblik på markedsføring, reklame eller andre formål.

Vi videregiver kun de data, vi har indsamlet, hvis det er nødvendigt for opfyldelsen af kontrakten eller for at kunne levere den tekniske funktionalitet på webstedet, eller hvis der er et andet lovgrundlag for videregivelse af dataene.

I princippet behandler vi selv dine oplysninger. I nogle tilfælde benytter vi dog også tjenesteudbydere. Ud over de databehandlere, der er nævnt i denne privatlivspolitik, kan disse især omfatte datacentre, der opbevarer vores websted og databaser, IT-tjenesteudbydere, der vedligeholder vores systemer, og konsulentvirksomheder. Hvis vi videregiver data til databehandlere, må de kun bruge dataene til at udføre deres opgaver. Databehandlerne er blevet nøje udvalgt og bestilt af os.

De er kontraktligt bundet af vores anvisninger, har passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til beskyttelse af de registreredes rettigheder og overvåges regelmæssigt af os.

Desuden kan videregivelse finde sted i forbindelse med officielle undersøgelser, retskendelser og retssager, hvis det er nødvendigt for retsforfølgningen eller håndhævelsen. Når myndighederne fremsætter et lovligt krav om kundeoplysninger fra Gourmet Coffee, bestræber Gourmet Coffee sig på at begrænse videregivelsen. Gourmet Coffee vil kun udlevere specifikke data, der er påkrævet i henhold til det relevante juridiske krav.

Hvis Gourmet Coffee tvinges til at videregive dine data, vil Gourmet Coffee straks underrette dig og give dig en kopi af kravet, medmindre det er forbudt ved lov at gøre det.

Hvis Gourmet Coffee giver tredjeparter i opdrag at indsamle, behandle og anvende data inden for rammerne af den bestilte behandling i overensstemmelse med GDPR artikel 28, sker dette også udelukkende i overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser om databeskyttelse.

2. Overførsel af data til tredjelande

Som forklaret i denne privatlivspolitik bruger vi tjenester, hvis udbydere delvist befinder sig i såkaldte tredjelande (uden for EU eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) eller behandler personoplysninger der, dvs. i lande, hvis databeskyttelsesniveau ikke svarer til EU’s. Hvor dette er tilfældet, og Europa- Kommissionen ikke har udstedt en afgørelse om tilstrækkelighed (GDPR art. 45) for disse lande, har vi truffet passende forholdsregler for at sikre et passende databeskyttelsesniveau ved enhver dataoverførsel. Disse omfatter bl.a. EU’s standardkontraktbestemmelser eller bindende interne databeskyttelsesregler.

Hvis der er fastsat en overførsel til et tredjeland, og der ikke er truffet nogen afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesforanstaltningerne eller indført passende sikkerhedsforanstaltninger, er det muligt, og der er risiko for, at myndigheder i det pågældende tredjeland (f.eks. efterretningstjenester) kan få adgang til de overførte data med henblik på at indsamle og analysere dem, og at håndhævelsen af dine rettigheder som registreret ikke kan garanteres.

3. Behandlere/Betroede tredjeparter

Behandler: Google Ads, Google Building Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin D04 E5W5, Irland

Funktion
: Reklame og Webanalysetjeneste.

Databehandling:
Gclid, Sete annoncer, Cookie-ID, Dato og tidspunkt for besøg, Enhedsoplysninger, Geografisk placering, IP-adresse, Søgeord, Viste annoncer, Impressions, Online-identifikatorer, Browseroplysninger.

Placering:
I Irland og USA

Lovgrundlag: GDPR artikel 6 (1) lit. a

Databehandlerens privatlivspolitik for yderligere oplysninger:
https://policies.google.com/privacy?hl=da

Behandler: Google Analytics, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland

Funktion: Reklame og Webanalysetjeneste.

Databehandling: Google Client ID, Sti for “kliks”, Dato og tidspunkt for besøg, Enhedsoplysninger, Placeringsoplysninger, IP-adresse, Besøgte sider, URL for henvisinger Browseroplysninger, Hostnavn, Browsersprog, Browsertype, Skærmopløsning, Enhedsoperativsystem, Interaktionsdata, Brugeradfærd, Besøgte URL.

Placering: I Irland og USA.

Lovgrundlag: GDPR artikel 6 (1) lit. a

Databehandlerens privatlivspolitik for yderligere oplysninger:https://policies.google.com/privacy?hl=da

XII. De registreredes rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af personligeoplysninger.

 •  Ret til at se oplysninger (indsigtsret)(GDPR artikel 15): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 •  Ret til berigtigelse (rettelse)(GDPR artikel 16): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning (GDPR artikel 17): I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling (GDPR artikel 18): Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse (GDPR artikel 21): Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) (GDPR artikel 20): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Vi vil generelt opfordre dig til at læse mere om GDPR, så du er opdateret på reglerne.

For at udøve dine rettigheder, som er beskrevet her, kan du til enhver tid kontakte os ved hjælp af de kontaktoplysninger, der er anført under “Navn på den ansvarlige person”. Du skal inkludere dokumentation, der beviser din identitet (ID eller pas) med anmodningen. Du skal også angive dit navn og formålet med anmodningen.

Hvis du mener, at der er et problem med, hvordan Gourmet Coffee behandler dine data, kan du sende en klage til

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk

XIII. Datasikkerhed og Integritet

Beskyttelse af de oplysninger, du giver os, eller som vi modtager om dig, er vores prioritet. Vi træffer passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine oplysninger mod tab, misbrug og uautoriseret adgang, ændring, videregivelse eller ødelæggelse. Gourmet Coffee har truffet foranstaltninger for at sikre den løbende fortrolighed, integritet, tilgængelighed og robusthed af systemer.

XIV. Opdateringer

Vi forbeholder os ret til at opdatere denne fortrolighedspolitik fra tid til anden. I tilfælde af at vi foretager væsentlige ændringer, der begrænser Gourmet Coffee’s rettigheder eller forpligtelser i henhold til denne privatlivspolitik, vil vi offentliggøre en tydelig meddelelse i dette afsnit af denne privatlivspolitik, der informerer brugerne, når de er blevet opdateret.

Denne fortrolighedspolitik blev senest ændret den 25. august 2023.

Besøg vores online shop

Er du erhverv? Se vores kaffeløsning til dig.

Indkøbskurv
Scroll to Top